l 2009 - City of Beaufort, South Carolina

2009 City Council Minutes

January 13                          Regular Meeting

January 27                          Regular Meeting


February 10                         Regular Meeting

February 24                         Regular Meeting


March 10                             Regular Meeting

March 24                             Regular Meeting


April 14                                Regular Meeting

April 28                                Regular Meeting


May 12                                 Regular Meeting

May 26                                 Regular Meeting


June 9                                  Regular Meeting

June 23                                Regular Meeting


July 14                                  Regular Meeting


August 25                              Regular Meeting


September 8                         Regular Meeting

September 22                       Regular Meeting

September 29                       Special Meeting


October 6                              Special Meeting            October 6   Worksession

October 13                            Regular Meeting

October 20                            Worksession

October 27                            Regular Meeting  


November 3                          Worksession 

November 10                        Regular Meeting  

November 17                        Worksession 

November 24                        Regular Meeting


December 1                         Worksession 

December 8                         Regular Meeting

December 15                       Worksession